Elevassistentutbildning

Om oss

Om oss

Maria Bühler är leg psykolog och specialist i neuropsykologi. Maria har lång erfarenhet att jobba kring barn och ungdomar med olika kognitiva funktionsnedsättningar. Hon arbetar idag i eget företag med bland annat fortbildning och handledning till personal i olika verksamheter. Maria är en del av nätverket låg-affektiva psykologer som leds av Bo Hejlskov Elvén. Hon är medförfattare till boken Lågaffektivt bemötande (Studentlitteratur 2017).

Annelie Karlsson är utbildad lärare, specialpedagog och rektor. Hon har arbetat länge i skola, särskola och med fritidshem. Numera arbetar hon i eget företag med fortbildning och handledning till personal. I augusti 2019 kom boken Autism och adhd på gymnasiet (Natur & Kultur) där Annelie är en av med författarna.

Maria och Annelie har tillsammans med psykolog Terése Österholm skrivit boken Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro som kom ut 2018.

Boken - Lågaffektivt Bemötande
Boken - Lågaffektivt bemötande & problematisk skolfrånvaro
Autism o ADHD gymnasiet