Elevassistentutbildning

Stockholm & Göteborg

Hem

Elevassistentutbildning 2019

Stockholm och Göteborg

Hösten 2019 erbjuds Elevassistentutbildning vid två tillfällen, antingen i Stockholm eller Göteborg. I Stockholm erbjuds utbildningen den 29+30/10 och i Göteborg erbjuds utbildningen 31/10 + 1/11.

OBS! UTBILDNINGSTILLFÄLLENA HÖSTEN 2019 ÄR INSTÄLLDA PÅ GRUND AV FÖR FÅ ANMÄLDA! HÖR AV ER FÖR INFORMATION OM UPPDRAGSUTBILDNING!

Utbildningen är två dagar och leds av leg psykolog Maria Bühler och specialpedagog Annelie Karlsson. Kursledarna har tidigare under två år ansvarat för elevassistentutbildning inom Stockholms stad, med mycket nöjda deltagare.

Kursen vänder sig till alla som arbetar som resurs eller assistent inom grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Vad ingår i utbildningen:

  • kunskap om olika diagnoser och hur de yttrar sig i vardagen för elever.
  • kunskap om anpassningar och hjälpmedel som underlättar inlärning.
  • kunskap om styrdokument inom skolans värld.
  • kunskap om Lågaffektivt bemötande.
  • kunskap om tekniker för att skapa ett gott bemötande av vårdnadshavare.

Vid utbildningens slut ges deltagarna ett intyg på genomförd utbildningsinsats.

 

Vi har också möjlighet att utföra kursen som en uppdragsutbildning om ni är en huvudman som har behov av utbildning för en större grupp.

Maria Bühler

Maria Bühler leg psykolog

www.kogita.se

Annelie Karlsson

Annelie Karlsson specialpedagog

www.funkkonsulten.se